Bạn nhận được email này vì một người bạn trên Facebook đã mời bạn tham gia Facebook. Khi mọi người tải liên hệ của họ lên Facebook, họ có thể gửi lời mời đến những liên hệ đó.
Nếu không muốn nhận lời mời từ bạn bè, bạn có thể sử dụng liên kết hủy đăng ký ở cuối email.
Nếu bạn đã có tài khoản Facebook, bạn của bạn có thể đã sử dụng email không được liên kết với tài khoản Facebook của bạn. Bạn có thể thêm email này vào tài khoản Facebook hiện có của mình để đảm bảo rằng bạn sẽ không nhận được lời mời tham gia Facebook gửi tới email đó nữa.
Nếu chưa có tài khoản Facebook và muốn tạo một tài khoản, bạn có thể sử dụng email của mình để tạo một tài khoản.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *