Để hoàn tất quá trình tạo tài khoản, bạn cần xác nhận rằng bạn sở hữu email hoặc số điện thoại di động mà bạn đã sử dụng để tạo tài khoản:
  • Để xác nhận số di động, hãy nhập mã bạn nhận được qua tin nhắn văn bản (SMS) vào hộp Xác nhận hiển thị khi bạn đăng nhập. Bạn chưa nhận được SMS?
  • Để xác nhận email, nhấp hoặc nhấn vào liên kết trong email mà bạn đã nhận được khi tạo tài khoản. Không thể tìm thấy email?
Xác nhận địa chỉ email hoặc số di động của bạn giúp chúng tôi biết mình đang gửi thông tin tài khoản đến đúng chỗ.
Lưu ý: Vui lòng xác nhận email hoặc số di động ngay khi có thể. Bạn có thể không sử dụng được tài khoản của mình cho đến khi bạn xác nhận email hoặc số di động.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *