Cách tạo tài khoản Facebook:
  1. Truy cập www.facebook.com/r.php
  2. Nhập tên, email hoặc số điện thoại di động, mật khẩu, ngày sinh và giới tính của bạn.
  3. Nhấp vào Đăng ký.
  4. Để hoàn tất quá trình tạo tài khoản, bạn cần xác nhận email hoặc số điện thoại di động của mình.
Nếu bạn đã có tài khoản Facebook, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình.
Lưu ý: bạn phải từ 13 tuổi trở lên mới có thể tạo tài khoản Facebook.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *